Lexapro vs Prozac: So sánh chúng như thế nào?

Lexapro và Prozac đều là một loại thuốc chống trầm cảm được gọi là chất ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc hoặc SSRI. Tìm hiểu thêm. ĐọC Thêm