Bupropion được sử dụng để làm gì? MDD, SAD & cai thuốc lá

Bupropion là một loại thuốc kê đơn được sử dụng để điều trị chứng rối loạn trầm cảm nặng (MDD), rối loạn cảm xúc theo mùa (SAD) và cai thuốc lá. Tìm hiểu thêm. ĐọC Thêm