Từ điển COVID-19

Đây là nơi bạn sẽ tìm thấy một số thuật ngữ phổ biến nhất mà bạn sẽ thấy được sử dụng trong các câu chuyện về coronavirus được giải thích. Tìm hiểu thêm. ĐọC Thêm