Tiền tiểu đường: một dấu hiệu cảnh báo và một bước ngoặt có thể xảy ra

Tiền tiểu đường giống như tên gọi: một cái gì đó xuất hiện trước bệnh tiểu đường. Điều quan trọng là sử dụng chẩn đoán tiền tiểu đường của bạn như một 'lời cảnh tỉnh' để làm mọi thứ bạn có thể để ngăn chặn sự tiến triển của nó thành bệnh tiểu đường loại 2. ĐọC Thêm